Oderská městská společnost s.r.o.

Informace o vodovodech

Stav provozu vodovodu

Z důvodu hledání poruchy na hlavním vodovodním řadu bude ve čtvrtek tj. 25.11.2021 do 13,00 hodiny docházet k občasným výpadkům dodávky pitné vody v místní části Dobešov. Žádáme odběratelé, aby se dostatečně zásobili pitnou vodou.

Pohoř

Běžný provoz

Tošovice

Běžný provoz

Dobešov

Běžný provoz

Veselí

Běžný provoz

Informace o vodovodech