Oderská městská společnost s.r.o.

Sběrný dvůr

Staráme se o odvoz a zpracování odpadu

 

Upozornění: od 01.03.2024 přecházíme na letní provoz!!!!!

Provozní řád sběrného dvoru:

Před vjezdem do areálu sběrného dvora se občané prokazují průkazem totožnosti.

Do sběrného dvora je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb těchto vozidel řídí pokyny obsluhujícího personálu. Obsluhující personál pouze dohlíží na správné uložení odpadů,  nevykládá odpad občanům. Přivážené odpady jsou roztříděné ukládány do přistavených kontejnerů podle druhu odpadu. Obyvatelé města odevzdávají odpady bezplatně.

Při dodávce odpadů do sběrného dvora provede pověřený pracovník provozovatele dvora  v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., mj. následující úkony:

 • kontrolu dokladu totožnosti občana (trvalé bydliště v Odrách a místních částech podmínkou),
 • vizuální kontrolu odpadu,
 • usměrnění uložení odpadu občanem na správné místo,
 • záznam množství a charakteristiky přijatého odpadu (kód druhu odpadu, kategorii odpadu, původ – popis vzniku odpadu, hmotnost odpadu, datum dodávky odpadu)

POZOR!!!

PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE

SBĚRNÝ DVŮR NEODEBÍRÁ STAVEBNÍ ODPAD, DOMOVNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD !

 1. Kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební materiály).
 2. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné látky).
 3. Mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad (součástí automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.)
 4. Objemným odpadem je starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné výrobky pocházející z domácnosti. Okna a dveře musí být vysklené
 5. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 6. Elektrozařízení jsou pouze kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterii, tužkové baterie a zářivky.
 7. Od 1.6.2023 odebíráme pneumatiky.

Provozní doba sběrného dvoru:

Zimní provoz – 1.11. – 28.02.

polední přestávka od 13:00 – 13:30h

Úterý 8:00 – 16:00h

Čtvrtek 8:00 – 16:00h

Sobota 8:00 – 12:00h

Ve státní svátek ZAVŘENO!!!!

Letní provoz – 1.3. – 31.10.

polední přestávka od 13:00 – 13:30h

Úterý 9:00 – 17:00h

Čtvrtek 9:00 – 17:00h

Sobota 8:00 – 12:00h

Ve státní svátek ZAVŘENO!!!!

 

Kód odpaduNázev odpadu
150110-NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111-NKovové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (azbest), včetně prázdných tlak. nádob (sprejů)
150202-NAbsorpční činidla, filtrační materiál (blíže neurčené), čistící tkaniny, ochr.oděvy znečištěné nebezp.látkami
160107-NOlejové filtry
160113-NBrzdové kapaliny
160114-NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky – Fridex, Chladící kapaliny
200113-NRozpouštědla – ředidla
200114-NKyseliny
200115-NZásady – Louh
200117-NFotochemikálie
200119-NPesticidy – Zahradní a polní postřiky
200121-NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť – teploměry
2001223-NChladící zařízení – lednice, mrazáky, chladící zařízení
200126-NOleje a tuky neuvedené pod č. 200125-O
200127-NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – odrezovač
200129-NDetergenty obsahující nebezpečné látky – Savo, Arva
200131-NNepoužitelná cytostatika
200132-NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131-N
200133-NBaterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601 – Autobaterie, Aku
200135- NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky – Televize, monitory, tel.mont. – LG
200137-NDřevo obsahující nebezpečné látky – železniční pražce
80318-OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317
150101-OPapírové a lepenkové obaly – Kartóny
150102-OPlastové obaly – Polystyrén
150104-OKovové obaly – Plechovky AL
150105-OKompozitní obaly – Tetrapack- mléko, víno, džusy
150107-OSkleněné obaly – láhve, tabulové sklo
160119-OPlasty – autoplasty, autonárazníky
160120-OSklo-autosklo, tvrzené sklo, lepené sklo
170201-ODřevo
17020-OSklo- drátosklo, zrcadla
170604-OIzolační materiály – vata, izolace fasád, skelná vata
200110-OOděvy
200111-OTextilní materiály
200125-OJedlý olej a tuk – fritovací olej
200130-ODetergenty neuvedené pod č. 200129 – opalovací krémy, šampóny, voňavky, atd.
200134-OBaterie a akumulátory, neuvedené pod č. 200133 – monočlánky
200136-OVelké spotřebiče – pračky, sporáky, elektr.trouby, ždímačky, atd.
200138-ODřevo – nábytek, plot, atd.
200139-OPlasty
200140-OKovy – železo
200201-OBiologický rozložitelný odpad – rostlinná složka
200307-OObjemný odpad
ODPADY KATEGORIE Nnebezpečné
ODPADY KATEGORIE Oostatní