Oderská městská společnost s.r.o.

Rozbor vody Pohoř

Rozbor vody ze dne 30.05.2022

Chemické a mikrobiologické vyšetření

UkazatelHodnotaJednotkaLimitTolerance
Escheria coli0KTJ/100 ml0
Koliformní bakterie0KTJ/100 ml0
Amonné ionty<0,02mg/l0.5
Dusičnany<2,0mg/l50
CHSK-Mn1,93mg/l3,0
pH7,86,5 - 9,5
Železo<0,05mg/l0,2
Tvrdost vody1,292,0 - 3,5