Oderská městská společnost s.r.o.

Rozbor vody Pohoř

29_5_2024_Pohor_kraceny
Pohor_25_3_2024

Vodovod Pohoř má zpracováno posouzení a řízení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f  Zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů z roku 2023. V rámci tohoto posouzení nebyla zjištěna nepřijatelná rizika a nebyla přijata příslušná nápravná opatření. Pro úpravu pitné vody se standardně používá chloran sodný.