Oderská městská společnost s.r.o.

Rozbor vody Doběšov

Rozbor vody ze dne 27.02.2023

Chemické a mikrobiologické vyšetření

UkazatelHodnotaJednotkaLimitTolerance
Escheria coli0KTJ/100 ml0
Koliformní bakterie0KTJ/100 ml0
Amonné ionty<0,02mg/l0,5
Dusičnany3,9mg/l50
CHSK-Mn0,73mg/l3,0
pH7,26,5 - 9,5
Železo<0,05mg/l0,2
Tvrdost vody1,02mmol/l