Oderská městská společnost s.r.o.

Kontakt

Pracovní doba
Polední přestávka 11:30 - 12:00h

Pondělí

Středa


7:30 – 17:00

7:30 – 17:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek - neúřední den, pouze předem domluvené konzultace.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Oderská městská společnost, s.r.o.

sídlo: Vítkovská 267/25, 742 35 ODRY

IČO: 26839415

DIČ: CZ26839415

Osadník Radim, MBA
Jednatel společnosti
Tel: + 420 558 842 688
Mob: + 420 604 611 666
Email: radim.osadnik@oderskams.cz

Brožová Ivana, DiS.
Ekonom společnosti,Účetní OMS, SVJ
Tel: + 420 558 842 681
Mob: + 420 731 262 328, 739 010 968
Email: ivana.brozova@oderskams.cz

Pituchová Andrea
Mzdová účetní
Tel: + 420 558 842 681
Mob: + 420 778 744 224
Email: andrea.pituchova@oderskams.cz

Szajnová Alice
účetní OMS
Tel: + 420 558 842 681
Mob: + 420 604 266 544
Email: alice.szajnova@oderskams.cz

Pinterová Ivana
                    Evidence nájemného, pokladna,                 nebytové prostory
Tel: + 420 556 731 459
Mob: + 420 739 452 202
Email: iva.pinterova@oderskams.cz

Dreslerová Andrea
              Vedoucí ubytovny, obecní byty,                nabídkové řízení na pronájem bytu,          ubytovna – koupaliště, sportoviště
Tel: + 420 556 731 459
Mob: + 420 739 452 200
Email: andrea.dreslerova@oderskams.cz

Plandor Jiří
Vodovody
Mob: + 420 739 010 966
Email: jiri.plandor@oderskams.cz

Žilová Šárka
Příjem oprav, vodovody, objednávky, teplo
Tel: + 420 556 730 160
Mob: + 420 739 010 964
Email: sarka.zilova@oderskams.cz

Ing. Antoňů Pavel
Správce městských lesů
Mob: + 420 605 249 271

Email: pavel.antonu@seznam.cz

Pinter Jan
Sběrný dvůr
Mob: + 420 778 486 197

Ubytovna Nová 1005/20
Vrátnice
Tel: + 420 739 010 962
Email: andrea.dreslerova@oderskams.cz

Holišová Petra – Mateřská dovolená

Žilová Šárka
zástup za MD – Technické služby
Mob: 
+ 420 739 010 964
Email: 
sarka.zilova@oderskams.cz

 

Dočkálková Martina
Správa hrobových míst
Mob: 
+ 420 731 905 810
Email: 
martina.dockalkova@oderskams.cz