Oderská městská společnost s.r.o.

Lesy

Ing. Antoňů Pavel
Správce městských lesů
Mob: + 420 605 249 271

Szajnová Alice
Fakturace
Mob: + 420 604 266 544

Oderská městská společnost s.r.o. zajišťuje hospodaření na lesních hospodářských celcích (LHC) „Městské lesy Odry“ se současnou výměrou 442 ha převážně ve 4. a 3. LVS s nadmořskou výškou od 350 do 590 m. V zastoupení dřevin doposud převládá smrk, následuje buk, borovice, modřín, jedle a dub.

Veškeré činnosti jsou dlouhodobě ovlivněny přetrvávajícími kalamitami, které jsou způsobeny vznikem nahodilých těžeb v důsledku působení biotických a abiotických činitelů. Nejvíce se zde projevují škody na smrkových porostech způsobené hmyzími škůdci, houbovými chorobami a následně pak také škody způsobené bořivými větry. Prvotní příčinou těchto jevů je současná změna klimatu, která se projevuje letními přísušky, extrémními teplotami a značnými výkyvy počasí. Následně nastupují parazitické houby (zejména václavky a kořenovník). Takto oslabené porosty jsou dále napadány kůrovci, jejichž četnost a gradace je závislá na teplotě a vlhkosti ve vegetačním období.