Oderská městská společnost s.r.o.

Informace o vodovodech

Stav provozu vodovodu

Opisy vodoměru za 3Q/2021 proběhnou formou samoodečtu.

Stavy vodoměrů je možné nahlásit telefonicky 556 730 160, 739 010 964 – Šárka Žilová nebo na e-mail: sarka.zilova@oderskams.cz.

Děkuji

Pohoř

Běžný provoz

Tošovice

Běžný provoz

Dobešov

Běžný provoz

Veselí

Běžný provoz

Informace o vodovodech