Oderská městská společnost s.r.o.

Technické služby


Holišová Petra
Vedoucí střediska 

Mob: + 420 732 668 850
Email:
petra.holisova@oderskams.cz


Szajnová Alice
Fakturace
Mob:
+ 420 604 266 544
Email: 
alice.szajnova@oderskams.cz

Provozní doba:

Pondělí: 7,30 – 17,00 hodin
Středa:   7,30 – 17,00 hodin
Mimo pracovní dobu pouze po telefonické domluvě.

Adresa provozovny: Vítkovská 267/25, Odry

ZIMNÍ ÚDRŽBA V ODRÁCH

 • úhrn, posyp, odvoz sněhu
 • prodej posypového materiálu pro zimní údržbu

PRÁCE V ODRÁCH

 • údržba zeleně
 • úprava travnatých ploch včetně sečení, hrabání a odvozu trávy, listí
 • terénní úpravy
 • výsadba a údržba květinových záhonů
 • instalace dopravních značek včetně dodávky materiálu
 • obnova VDZ
 • drobné zednické práce – obnova nájezdů, schodů, opravy chodníků
 • drobné opravy městského mobiliáře
 • ruční úklid prostranství a vývozy odpadkových košů v Odrách