Oderská městská společnost s.r.o.

Vodovody – samoodečet 3Q/2021

Oderská městská společnost v Odrách žádá všechny odběratelé pitné vody z vodovodního řadu v místních částech Veselí, Dobešov, Tošovice, Pohoř, aby ve dnech od 01.10. do 08.10.2021 nahlásili stavy svých vodoměrů. Stavy můžete hlásit na tel. číslo 556 730 160, 739 010 964 nebo na e-mail: sarka.zilova@oderskams.cz. Děkujeme