Oderská městská společnost s.r.o.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO V MÍSTNÍCH ČÁSTECH ODER

Vážení odběratelé,

oznamujeme, že s účinnosti od 1. ledna 2023 bude cena fakturované vody 62,72 Kč za 1 m3 bez DPH.

K ceně bude uplatněna výše DPH dle legislativy platné od 1.1.2023.

Tedy cena vodného s DPH bude činit 68,99 Kč/m3.

Nová cena bude uplatněna po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023    (tzn. odečty provedené v lednu 2023 ke stavu 31.12.2022 budou fakturovány v ceně platné pro rok 2022).