Oderská městská společnost s.r.o.

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

Město Odry zastoupené Oderskou městskou společností, s.r.o. vyhlašuje

podle Směrnice Rady města Odry č. 02/2021 „Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Odry“

Nabídkové řízení č. 13/2023 na pronájem bytu

Nabídkové řízení č. 14/2023 na pronájem bytu

Nabídkové řízení č. 15/2023 na pronájem bytu

Nabídkové řízení č. 16/2023 na pronájem bytu

Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá p. Andrea Dreslerová,  (pondělí – pátek do 14.00 hod.), Oderská městská společnost, s.r.o.