Oderská městská společnost s.r.o.

Finanční dar – Sběrný dvůr

Společnost ELEKTROWIN a.s. přispěla finančním darem ve výši 30.000 Kč na modernizaci kamerového systému sběrného dvora v městě Odry. Tato investice je součástí Motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2023. Tento program je zaměřen na podporu projektů zlepšujících bezpečnost a efektivitu městských zařízení a služeb pro občany.

Kamerový systém na sběrném dvoře hraje klíčovou roli v monitorování a zabezpečení tohoto místa. Díky finančnímu příspěvku od společnosti ELEKTROWIN a.s. byl tento systém modernizován a rozšířen.

Nové kamery a technologie záznamu umožní detailnější sledování dění na sběrném dvoře. To zvýší bezpečnost pro návštěvníky a pracovníky sběrného dvora a zároveň pomůže předejít nelegálnímu odhazování odpadu nebo vandalismu. Modernizace systému zahrnuje i vylepšení technologie uchovávání záznamů, což usnadní práci při vyšetřování případů nesprávného použití sběrného dvora.

Modernizace kamerového systému sběrného dvora města Odry je krokem směrem k modernějšímu a bezpečnějšímu městskému zařízení, které slouží občanům.