Rozbor vody ze dne 12.09.2019

 

Výsledky - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit Tolerance
Escheria coli 0 KTJ/100 ml 0  
Koliformní bakterie 0 KTJ/ 100 ml 0  

Výsledky - chemické vyšetření

amonné ionty <0,02 mg/l 0,5  
dusičnany <2,0 mg/l 50  
CHSK-Mn 2,59 mg/l 3,0  
pH 7,3   6,5 - 9,5  
Železo 0,06 mg/l 0,2  
Tvrdost vody ( stupnice tvrdosti - zde... ) 1,79 mmol/l