Informace o vodovodech 

Aktuálně

Kontakty

Cena vodného pro rok 2020 - 51,99,-Kč
  Poruchy  +420 739 010 966
   Odečty vodoměru  +420 739 010 964 ( i SMS)
 +420 556 731 459
 e-mail: sarka.zilova@oderskams.cz
připravujeme - online zasílání odečtů  smlouvy   +420 739 010 964
připravujeme  - Historie vodovodů    
připravujeme - Informace pro nové odběratele    
připravujeme - Podmínky pro realizaci nové vodovodní přípojky   
   Následující opisy se budou provádět v červenci 2020 -       bude   upřesněno
 
  Omezení pro vodovod Veselí
 
Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, vydal dne 4. května 2020 opatření, jímž se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části města Oder - Veselí. Toto omezení je platné od 4. května do 30. července 2020 a spočívá v zákazu odběru vody z vodovodu pro zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů.
 
  1.1.2020 Vodovod Veselí - výrazný pokles vydatnosti vrtů
 
 1.1.2020 - Na doporučení Krajské hygienické stanice, dojde
 k mírnému zvýšení chlorování na námi provozovaných  vodovodech
 
 
* - zakreslená mapa má pouze informativní charakter. Neslouží jako závazný podklad pro projektovou dokumentaci. Dimenze potrubí se postupně aktualizují a nemusí odpovídat reálnému stavu. 
Poslední aktualizace map 21.11.2019 - Úpravy - Tošovice, oprava odkazu Dobešov (v21112019)
  Klimatické informace (odkazy)  
Informace o stavu podzemních vod kvalita ovzduší v ČR Stavy a průtoky na vodních tocích Aktuální stav sucha v ČR
Hladiny vody v nádržích Předpověď počasí pro celý svět NA NA
NA NA NA NA