vttt

Informace o vodovodech

 nová stránka o vodovodech - pracovní verze Více...

Informace o stavu vodovodů

 platnost od  do                                
VIK1Na doporučení Krajské hygienické stanice, dojde k mírnému zvýšení chlorování na námi provozovaných vodovodech 1.3.2020 odvolání  
VIK1Vodovod Veselí - výrazný pokles vydatnosti vrtů  1.1.2020    

    
Omezení pro vodovod Veselí 

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, vydal dne 4. května 2020 opatření, jímž se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části města Oder - Veselí. Toto omezení je platné od 4. května do 30. července 2020 a spočívá v zákazu odběru vody z vodovodu pro zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů.

4.5.2020 30.7.2020  

Oznamujeme, že s účinností od 1. ledna 2020 bude cena fakturované vody 45,21 Kč za 1 m3 bez DPH. K ceně bude uplatněna výše DPH dle legislativy platné od 01.01.2020. Cena vody s DPH bude činit 51,99 Kč/m3.

aaa  Opisy vodoměrů v obcích:

Z důvodu změny sazby DPH od 01.05.2020,žádáme všechny odběratele pitné vody z vodovodního řadu v obcích Veselí, Dobešov, Pohoř, Tošovice , aby do 06.05.2020 nahlásili stavy svých vodoměrů.  Tel: 556 731 459, 739 010 964, e-mail: sarka.zilova@oderskams.cz

VIK1Nahlaste stav vodoměru nejpozději doVIK1 6.5.2020 

v případě nenahlášení bude použit průměr za poslední období

Pohoř  - samoodečet

Tošovice - samoodečet

Dobešov - samoodečet

Veselí - samoodečet

Možnost nahlásit stav telefonicky 556 730 160, nebo nejlépe SMS na číslo 739 010 964 nebo také prostřednictvím e-mailu na adresu sarka.zilova@oderskams.cz

Děkujeme

lístek pro samoodečet ke stažení   sfas

Informace o provozovaných vodovodech


iv     Cena vodného pro rok 2020                51,99,-Kč/m3 včetně DPH

 

Veselí

bes

Pohoř

bes

 Dobešov

bes

Tošovice

bes

Rozbor vody (14.10.2019) Rozbor vody (12.9.2019) Rozbor vody (27.11.2019) Rozbor vody (10.06.2019)
informace o stavu... informace o stavu... informace o stavu... informace o stavu...
Orientační mapa vodovodu*   Orientační mapa vodovodu* Orientační mapa vodovodu*
Informace pro nové odběratele Informace pro nové odběratele Informace pro nové odběratele Informace pro nové odběratele
Rozbor vody (14.10.2019) Informace o stavu podzemních vod kvalita ovzduší v ČR  
  Stavy a průtoky na vodních tocích Aktuální stav sucha v ČR  
  Hladiny vody v nádržích Předpověď počasí pro celý svět  
* - zakreslená mapa má pouze informativní charakter. Neslouží jako závazný podklad pro projektovou dokumentaci. Dimenze potrubí se postupně aktualizují a nemusí odpovídat reálnému stavu. 
Poslední aktualizace map 21.11.2019 - Úpravy - Tošovice, oprava odkazu Dobešov (v21112019)

Upozornění!

vdmr1

Změna ve způsobu odečtu vodoměrů. Doposud probíhaly odečty čtvrtletně, kdy Vás navštívil pracovník naší společnosti a provedl odečet vodoměru.

Nyní budou odečty probíhat takto - samoodečet každého půl roku a každého půl roku odečet našim pracovníkem.

Období samoodečtu: 1. čtvrtletí roku a 3 čtvrtletí - stav vodoměru nahlaste do 10 dnů od konce čtvrtletí. ( tj. 1.4.-10.4 a 1.10. - 10.10. daného roku)  

Období odečtu pracovníkem: 2. čtvrtletí roku (4. - 6. měsíc roku) a 4 čtvrtletí (10. - 12. měsíc roku)

V době samoodečtu vám budou vhozeny odečtové lístky do schránky, kde budou bližší informace, jak správně provést a nahlásit odečet.

Pro více informací ohledně způsobu opisu nás kontaktujte na tel: 739 010 964 nebo na emailu: sarka.zilova@oderskams.cz 

51,99 ,-KČ/M3 VČETNĚ DPH